Home
Werkwijze
Workshop
Wie zijn wij?
Media
Contact

De Workshop


Tijdens de workshop worden de voorbereide scènes door KOMA gespeeld. Hierdoor ontstaat inzicht in gedragspatronen en communicatie. Deelnemers worden uitgedaagd tot stelling name.

Na deze scènes worden de eerste reacties gepeild : Is de situatie herkenbaar, spreekt de situatie aan, wat vind je van de situatie, waar liggen de oorzaken? Ervaring leert dat deelnemers hun verhaal kwijt willen.

De deelnemers bespreken in kleine groepen welke oorzaken en vervolgens welke oplossingen er mogelijk zijn. KOMA begeleidt de deelnemers en daagt uit tot persoonlijke inbreng en verdieping.

Met de geïnventariseerde voorstellen herschrijven de deelnemers een scène. Deze wordt gespeeld door KOMA of door de deelnemers zelf. Deze hernieuwde scène blijft interactief: iedereen mag aanwijzingen en commentaar geven.

Deze unieke werkvorm biedt deelnemers de mogelijkheid naar "zichzelf" als professional te kijken. Zij observeren hun eigen handelen, proberen andergedrag uit en komen zo tot nieuw inzicht en verbetering. Door de deelnemers zelf gecreëerde oplossingen worden zichtbaar.

KOMA begeleidt en stuurt dit proces intensief, waarbij de vooraf besproken doelen de leidraad vormen.

Tot slot : de deelnemers stellen de bevindingen op schrift door middel van een door KOMA verstrekte vragenlijst, zodat de opdrachtgever inzicht krijgt in de oorzaken van de problematiek én de mogelijke oplossingen van de benoemde situaties.